• Event Cloud
 • Terms of Service
  Image missing

  Käyttöehdot

  Nämä ovat ehtoja, joita sovelletaan Event Cloudin (EC) käyttäjille.

  Määritelmät

  Toimittaja
  EC:n kehittämistä ja toimintaa toteuttava taho.

  Ylläpitäjä Henkilö, jonka Toimittaja on valtuuttanut toimimaan EC:ssä ja tarjoamaan teknistä apua asiakkaille.

  Asiakas
  Oikeushenkilö, joka on tehnyt sopimuksen EC:n toimittajalta.

  Käyttäjä
  Henkilö, joka käyttää EC: tä. Käyttäjät tunnistetaan EC:ssä sähköpostiosoitteidensa perusteella ja todennetaan henkilökohtaisilla salasanoillaan käytettäessä EC:tä. Käyttäjä voi työskennellä asiakkaan organisaatiossa tai sillä voi olla muu suora tai epäsuora yhteys. Asiakkaan pääkäyttäjät voivat luvittaa uusia käyttäjiä asiakastilille.

  Kontakti
  Henkilö, jonka henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään asiakkaan ja käyttäjien toimesta EC:ssä.

  Yleistä

  EC on Toimittajan kehittämä ja ylläpitämä digitaalinen alusta tapahtumiin. Asiakas käyttää EC:tä liiketoiminnassaan tapahtumien, konferenssien tai vastaavien tapahtumien järjestämiseksi. Asiakkaan EC:n käyttö tapahtuu joko (1) sellaisten käyttäjien toimesta, jotka asiakas on valtuuttanut joko käyttämään ja / tai käsittelemään asiakkaan tietoja, (2) sellaisten järjestelmänvalvojien toimesta, jotka asiakas tai käyttäjät ovat pyytäneet käyttämään ja / tai käsittelemään asiakkaan tietoja Käyttäjien puolesta tai (3) yhteystietojen kautta, jotka voivat käyttää ja / tai manipuloida vain omia henkilötietojaan

  Tiedot

  Kaikki EC:n yhteystietoihin liittyvät tiedot ovat aina Asiakkaan omaisuutta. Palveluntarjoaja ei vaadi omistusoikeutta asiakkaan tietoihin, vaan tarjoaa teknisiä keinoja tehokkaasti tallentaa ja käsitellä niitä. Asiakas on vastuussa ja vakuuttaa, että muilta lähteiltä ja / tai EC:llä kerätyt tai luodut tiedot (1) eivät ole vastoin asiakkaalle tai asiakkaan yhteystietoihin sovellettavia lakeja tai määräyksiä, ja ( 2) ei riko kolmansien osapuolten oikeuksia. Asiakas myöntää Toimittajalle oikeuden käyttää tietoja analysointiin, ennusteisiin ja palvelun kehittämiseen.

  Hinnasto

  EC:n käyttöhinta koostuu kolmesta osuudesta. Kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan aktiivisten moduulinen, tilien ja transaktiomaksujen mukaan. Event Cloudin kuukausimaksu on 250 € + alv 24% kuukaudessa, kun sinulla on yksi asiakas ja yksi aktiivinen tili ilman lisämoduuleja. Event Cloud ilman lisämoduuleja antaa asiakkaalle oikeuden luoda yhden asiakastilin EC:hen ja yhden asiakkuustason, jolla voi olla rajoittamaton määrä tapahtumia, käyttäjiä ja yhteystietoja. Lisäasiakastasot voidaan lisätä asiakkaan tilille 50 € + alv 24% kuukaudessa. Voit poistaa tilin milloin tahansa ja laskutus päättyy kuluvan kuukauden jälkeen. Moduulien hinnastot sekä transaktiot näet palvelun sisältä.

  Transaktiomaksut

  Event Cloud sisältää monia erilaisia lisäominaisuuksia, jotka voidaan aktivoida asiakkaiden tileille. Nämä voivat olla liiditiedon keräämistä, digitaalisten tuotteiden kuluttaminen, saapuneiden ja paikalta poistuneiden seuranta, pelillistäminen ja paljon muuta. Kaikissa ominaisuuksissa on transaktiopohjaisia maksuja, jotka vaihtelevat 0,1 € - 1,00 € osallistujaa kohden. Ominaisuuksien aktivointi tapahtuu käyttäjän toimesta Event Cloudissa.

  Sähköpostikohtainen maksu

  mFabrik käyttää EC:ssä Mandrill nimistä palvelua sähköpostiviestien lähettämiseen. Mandrill ja EC tarjoavat asiakkaille tehokkaan työkalun lähettää korkealla toimitusprosentilla sähköpostia. Mandrill on markkinoiden kehittynein API-pohjainen sähköpostipalvelu ja mFabrik haluaa varmistaa asiakkailleen korkean toimintakyvyn. Kaikista EC:stä lähetetyistä sähköpostiviesteistä peritään 0,05 € + alv 24%, joka laskutetaan asiakkaalta kuluvan kuukauden jälkeen toteuman mukaan

  Tekstiviestikohtainen maksu

  EC antaa asiakkaille mahdollisuuden lähettää tekstiviestejä kontakteille. Tämän ominaisuuden aktivoinnin asiakas voi tehdä itsenäisesti Event Cloudin kautta. Kaikista EC:n kautta lähetetyistä tekstiviesteistä peritään 0,15 € + alv 24%, joka laskutetaan asiakkaalta kuluvan kuukauden jälkeen. EC käyttää Kuulaakeria tekstiviestien toimittamisen alihankkijana. Kuulalaakeri on osa Teliaa.

  Palvelun päättäminen

  Asiakas voi lopettaa palvelun käytön milloin tahansa ja maksu loppuu kuluvan kuukauden jälkeen. Mahdolliset transaktio- tai kuukausimaksut laskutetaan vastaavasti asiakkaan tilin lopettamisen jälkeen. Kaikki asiakastiedot tallennetaan 12 kuukauden ajan EC:n tietokannassa ja sen jälkeen ne anonymisoidaan. Asiakas voi pyytää tilin aktivoimista uudelleen 12 kuukauden deaktivointijakson jälkeen 250 € + alv 24%.

  Rajoitettu takuu

  Palveluntarjoaja ei anna Asiakkaalle minkäänlaista takuuta EC:n virheettömyydestä ja / tai jatkuvasta toiminnasta ilman keskeytyksiä. Asiakas ei saa käyttää EC: tä sellaiseen tarkoitukseen, että virhetilanteet tai virheet EC-ohjelmistossa, laitteistossa, verkkoelementeissä tai Palveluntarjoajan käyttöhenkilöstössä aiheuttaisivat Asiakkaalle suoria tai välillisiä vahinkoja. Palveluntarjoaja ei kannusta EC:n käyttöä tällaisiin tarkoituksiin, ja jos se tehdään, ne ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla.

  Vastuun rajoitus

  Jos Asiakkaalla on perusteet periä vahingonkorvauksia Toimittajalta, Asiakas suostuu siihen, että sen yksinomainen oikeussuojakeino on periä Palveluntarjoajalta tai sen edustajilta vahingonkorvaukset, jotka ovat yhtä suuret kuin Asiakkaan Toimittajalle maksamat maksut 90 päivän kuluessa korvauspäivästä. Asiakas ei voi periä muita aiheutuneita vahinkoja tai tappioita, mukaan lukien suorat, välilliset, menetetyt voitot, erityiset, epäsuorat, satunnaiset tai rangaistavat.

  Lakia ja riitoja

  Palveluntarjoajan liiketoiminta ja tämä sopimus määräytyvät Suomen lainsäädännön mukaan, ja niihin sovelletaan Euroopan unionin sovellettavia määräyksiä. Kaikki riidat, jotka voivat syntyä tämän sopimuksen määräyksistä tai toimittajan ja asiakkaan välisestä liiketoiminnasta, ratkaistaan Helsingin alemmassa tuomioistuimessa.